Homepage >> Manufacturing >> Arıtma Ekipmanlarımız >>

Genellikle Kimyasal Atıksu Arıtma ve Dezenfeksiyon tesislerinde kullanılan dozaj sistemlerinin, gerekli kimyasal miktarına göre hazırlama üniteleri ve dozaj pompaları şeklinde kurulumu SONAR ARITMA SİSTEMLERİ olarak tarafımızdan yapılmaktadır.

Atık suyunuzdan aldığımız numune üzerinde yaptığımız çalışma sonucunda belirlediğimiz dozaj miktarı için ihtiyacınıza en uygun seçimleri yaparak arıtma işlemini gerçekleştirmekteyiz.

Endüstriyel atıksularda, suyun pH değerlerine göre yaptığımız kimyasal dozaj işlemi, evsel atıksularda dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemidir.

Copyright © 2023 Sonar Arıtma.

Web design Grimor
Homepage | About Us | References | Human Resources | Contact | Our Treatment Systems

Projects And Consulting Services | Technical Support and Maintenance Services | Our Treatment Equipment